alexandra texa

1: är jag sjuk

2: vem är jag ihop med

3: är jag efterbliven

4: hej eller hej

5: bok eller bok