Alexandra Sandberg

1: hur gammal är jag

2: har jag skilda föräldrar

3: vilken hår färg har jag

4: vad är mitt intresse

5: vad är mitt intresse