Alcraftblocks jätte girraf

1: vem är glitterfot

2: vad är hans effternamn

3: vad har han för ögon

4: har han något smycke på sig

5: hur ser hans fötter ut

6: vem älskar han mäst

7: vad brukar han göra vid middag