Agnetas test

1: Vad heter Agnetas man?

2: Vilket mynt har Agneta i sin adress?

3: Vilket var Agnetas första arbete?

4: Vad hette Agnetas hund?

5: Vilket är Agneta bäst på?