Abrahamitiska religoner

1: vilka två religoner äter inte griskött?

2: vad är detta för ett kristet tecken?

3: vad hetter den judiska lilla mössan som folk bär på sabbat?

4: vem är islams största profet?

5: vilka religoner äter griskött?