Ä du kol?

1: Va haru fö klästejl

2: Gillarö kaffe?

3: Harö drögat deh nångong?

4: Va ä ditt favoriet jur?

5: Vart bouru?