8E #2

1: Vem är elevrådsrepresentant men är inte där så ofta

2: Vem gillar skitmusik i klassen

3: Vem är rugigt bra på innebandy?

4: Vem e längst?

5: Vem e svagast

6: Bra songröst?

7: Sjunger i grupprum?

8: Dricker för mycket cola och nocco

9: Går på alla bryppematcher