7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን

7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን
7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን
40% Complete (success)

1: 2)እግዚኣብሔር ቅዱስ'ዩ ክብሃል እንከሎ፡

2: 3) እግዚኣብሔር እንታይ ይኽእል?

3: 4) እግዚኣብሔር ማለት፡

4: 5)ወልድ ስጋና ንክለብስ መን ፈቒድሉ

5: 6)ምድሓን ብኸመይ ይርከብ

6: 7) ምድሓን ብኸመይ ይርከብ፧

7: 8) ምድሓን ብኸመይ ይርከብ?

8: 9) ምድሓን ብከመይ ይርከብ?

9: 10) ድሕነት ብኸመይ ይርከብ?

10: 11) ድሕነት ብኸመይ ይርከብ፧

11: 12) ምድሓን ንምዓስን ኢና ብምልኣት ክንውንኖ፡

12: 13)ኣሰራርሓ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ከመይ'ዩ

13: 14) ኣሰራርሓ 7 ምስጢራተ ቤተምርስትያን ከመይ ኢዩ፧

14: 15) ኣሰራርሓ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ከመይ ኢዮም፧

15: 16) ኣሰራርሓ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ከመይ'ዮም?።

16: 17) ኣሰራርሓ 7 ምስጢራተ ቤተክራትያን ከመይ ዩ፧

17: 18) ግብ8፥14--17 ሃዋርያ ጴጥሮስ ነቶም ዝተጠመቑ ክርስትያን ኢዱ ኣንቢርሎም ይብል። ስለምንታይ ይመስለካ፧

18: 19) ግብ 10 ቄርኔለዎስ እቲ ዘይተጠመቐ ክርስትያን፡ ጸሎቱን ምጽዋቱን እካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኮይኑ እንተተረኽበ፡ንሃዋርያ ጴጥሮስ ክጽውዖ ከምዘለዎ ግን ብመልኣኽ እግዚኣብሔር ተነጊርዎ ይብል።ስለምንታይ ትብል፧

19: 20) ዮሓንስ ወንጌል 3፥5 ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስ ተጠሚቑ ዳግማይ እንተዘይተወልደ፡መንግስቲ ኣምላኽ ኣይወርስን ኢዩ ይብል። ነየናይ ሰብ ኢዩ ከምኡ ዝምልከት እዚ ትቕዛዝ፧፧

20: 21) ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት እንታይ ኣፍልጦ ኣሎካ፧

21: 22) ሰብ ከመይ ኢሉ ካብ ኣምላኽ ይውለድ፧

22: 23) ብዛዕባ ምስጢረ ሜሮን እንታይ ትፈልጥ፧

23: 24) ቅብኣ ሜሮንን ምስጢረ ጥምቀትን፧

24: 25) ስምጢረ ቁርባን፡

25: 26) ክህነት እንታይ ዩ፡ትፈልጥዶ ትኸውን፧

26: 27) ምስጢረ ንስሓ መዓስ ክንፍጽሞ ተኣዚዝና፡

27: 1) መዓስ መዓስ ኢና 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ኣብ ደ/ኣማኒኤል ክርስትያንሳንድ እንመሃር