ሕቶን መልስን ብዛዕባ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን

ሕቶን መልስን ብዛዕባ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን
ሕቶን መልስን ብዛዕባ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን
40% Complete (success)

1: 1) 7 ሚስጢራተ ቤተክርስትያን ንዓና እንታይ'ዩ፡

2: 2) 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ብኸመይ ከድሕኑና ይኽእሉ፧

3: 3) መናፍቓን ብዛዕባ 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ፧

4: 4) ቤተክርስትያን ብዛዕባ ምስጢራታ እንታይ ትብል፧

5: 5)ሓደ ክርስትያን ብዛዕባ መልእክቲ ናይ ፈጣሪኡ ንምርዳእ እንታይ ክገብር ኣሎዎ፧

6: 6) ኣብዚ ሕጂ እዋን ከመይ ዓይነት ትውልዲ ክህሉ ኣሎዎ ትብል፧

7: 7) 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን እንታይ ኢዮም፧

8: 7) ምስጢራተ ቤተክርስትያንሲ ልዕሊ ዓቕመ ኣእምሮና ኢዮምሞ፡እንታይ ንግበር፧

9: 8)እግዚኣብሔር ምስጢሩ'ዩ፡ከመይ ኢሉ?

10: 9) ካብ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ንምድሓን ውክልና ዝተዋህበ መን 'ዩ፡

11: 10) 7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን መን ዝገለጾም ምስጢራት'ዮም፧

12: 11) ምስጢር እንታይ ማለት'ዩ፡

13: 12) ምስ "ቤተ" ዝብል ቃል ጠቢቖም ዝንበቡ ቃላት፡

14: 13)ኣብ ኦሪት ቤተ መቕደስ፡ኣብ ሓድሽ ኪዳን.....፧

15: 14) ቁጽሪ "7" ብመንፈሳዊ ኣዘራርባ እንታይ ማለት ኢያ፧

16: 15) ቁጽሪ "7" ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ

17: 16) ባህሪ እግዚኣብሔር

18: 18) ባህሪ እግዚኣብሔር

19: 19) ህላዌ እግዚኣብሔር፡

20: 20) እግዚኣብሔር ኣብ ሓጢኣት ዝመለኦ ስፍራ ከመይ ኮይኑ ይርከብ፧

21: 21)ምልኣተ እግዚኣብሔር፡

22: 22) ዕድመ እግዚኣብሔር ክንደይ'ዩ፧

23: 23) ካብ ስላሴ መኖም ብዕድመ ይዓቢ

24: 24)ስላሴ ማዓስ ሰለስተ፡መዓስከ ሓደ ኮይኖም፧

25: 25) ካብ ስላሴ ስጋና ዝበለስ ኣካል መን'ዩ፡ስለምንታይ?

26: 26) ድንግል ማርያም ንፈጣሪ ብኸመይ ወሊዳቶ፧

27: 27) ኢዮሱስ ክርስቶስ

28: 28) መምፈሳዊ ትምህርቲ፡7 ምስጢራተ ቤተክርስትያን ኣብ ደ/ኣማኒኤል መዓስ መዓስ ዩ ዝወሃብ።