70 år

1: Vad hette Morfars häst?

2: Vad köpte morfar efter sitt första sommarjobb?

3: Hur träffades morfar och mormor

4: Vilken av dessa maträtter föredrar morfar?

5: När morfar åker på semester pallar han alltid ner följande :

6: Vilket band dansar morfar helst till?

7: Vad gör morfar helst en ledig dag?

8: Vilken av dessa kyrkor har morfar inte jobbat i?

9: En av dessa djurarter har inte bott på samma gård som morfar, vilket?

10: Om morfar ska välja en GB-glass, vilken väljer han då?