Wow :P

1: Flame levithan... Vilket raid hittar du han??

2: Hur många kan man vara i ett Raid??

3: ''Heroism'' heter de på alliance sida... va heter hordes motsvarighet mot det???

4: vad är max leveln man kan köra till med ''raf'' ???

5: Vad heter de när shamans ress-spell??

6: Hur många characters kan du ha per realm??

7: Vad heter sista speccen i Druids resto-specc ?

8: Vilken är den sämsta alliance servern av följande??

9: vad behöver du göra för att få ''Leeroy-achivement'' ?

10: Hur många frågor om shamans var det ??