Vlad reiser

1: Vad heter han

2: Vilket land kommer Vlad ifrån

3: Vad älskar han

4: Har Vlad fräffat jockboi

5: Bor Vlad med sin förälder