Vilket djur är du

1: Gillar du att vara på land

2: har du man

3: har du man

4: gillar du kött

5: är du släkt med människan

6: sista frågan kan du flyga