Vad kan du om hundar?

1: Hur gammal kan en hund bli?

2: Vad är detta för ras?

3: Vilket av dessa ämnen är giftigt för hundar?

4: Vad kallas en tjejhund?

5: Vad är detta för ras?