Vad kan du om fältävlan?

1: Vad är det för speciellt med hindren i fältävlan?

2: Vad är det för speciellt hästen har på benen i terängproven?

3: Vilken gren kommer först?

4: Blir ekipaget diskade om hästen går omkull eller river och gör en kullerbytta?

5: Var det här testet bra?