Testa dina klimat-kunskaper

40% Complete (success)

1: Ungefär hur många kvadratmeter solceller behövs – energimässigt –för att driva genomsnittsbilen i Sverige under ett år?

2: Hur många kilo potatis motsvarar samma klimatpåverkan som 1 kg nötkött?

3: Hur många liter vatten går det åt för att producera ett par jeans?

4: FN:s klimatpanel har satt en gräns för temperaturökningen globalt som vi måste hålla oss under. Hur många graders temperaturökning handlar det om?

5: Ungefär hur många gånger större koldioxidutsläpp ger flyget än tåget på en resa mellan Stockholm-Göteborg?

6: Kostar det något att få energiråd från de kommunala energi- och klimatrådgivarna?

7: Ungefär hur stor del av den svenska elproduktionen står solceller för?

8: Hur många är de globala huvudmålen i FN:s Agenda 2030?

9: Hur stor andel av bilresorna i tätorter är kortare än 3-4 km?

10: Ungefär hur mycket värme avger en människokropp i vila?