taher

1: vad är tahers fölständigaste namn

2: vad ör hans efter namn

3: ur många år 't han

4: vad spelar han mest

5: hur många bröder har han

6: vad är hans favorit spel