Starstable

1: Vad heter starstables appar (februari År 2017)

2: Kan man köpa hästar på starstable?

3: Vad kallas starstable?

4: Från vilken app är hästen på bilden?

5: Vad är första personen man får Prata med i starstable?

6: Vilken level är det högsta en häst kan komma Till?

7: Finns det husdjur?