Skolan

1: är skolan bra

2: Är skolan dålig

3: ckan duu stvava

4: vad är 9+10

5: finns det tråkiga ämnen