Schizofrenie

Schizofrenie

Schizofrenie

40% Complete (success)

1: Wat is Schizofrenie?

2: Wordt Schizofrenie soms verward met andere aandoeningen?

3: Noem één voorbeeld van Schizofrenie?

4: Waar kan je na een psychose last van houden?

5: Hoelang kunnen de psychoses duren?

6: Wat speelt bij de behandeling een grote rol?