Sårbarhet

1: Med vilken typ av hjälp kan livsmedel byggas upp för att användas när torkan slår in?

2: Var finns några av de bördiga jordbruksmarkerna?

3: Vad kan innebära att det skapas stora översvämningskatastrofer?

4: Vad skapar jordbävningar

5: Hur mycket ökar jordbävningskraften per steg på richterskalan?

6: Hur länge varade jordbävningen i Japan 2011, och vad var placeringen på richterskalan?

7: Varför är vulkanen Etna på Scicilien inte farligare än vesuvius

8: Vad hette monsterstormen som drabbade Europa 2005?

9: Vad bildar lavan där det är lättflytande?

10: Hur många aktiva vulkaner finns det i Anderna?