Rovfåglar

1: Gul näbb vingbredd relativt stor vit kilformad stjärt

2: Gul näbb gråaktigt huvud

3: En "satt" rovfågel... med tjock kort hals? Relativt enfärgade ovan ifrån när den flyger... smutsvit stjärt tvärbandad

4: Större rovfågel med många vita parti...

5: Huvud och bröst gul vit... vingframkanten också ljus samt vid utslagna vingar syns flera färger (3-4 stycken grå/blåljus)

6: ?

7: Två lika damer vem är vem...?

8: Vems stjärt?

9: Detta är undegumpen/ magen på en sparvhök eller tornfalk?

10: Detta är undegumpen/ magen på en sparvhök eller tornfalk?

11: Dessa flerfärgade vingarna tillhör en ormvråk eller brun kärrhök?

12: En rovfågel med denna huvudteckning måste väll va en?

13: Ca 51- 57 cm stor Chokladbrun men varierar ofta i väg... men jag oftast ett ljusare tvärgående bröstband...