Robin Danielsson

1: Hur många år är jag?

2: Vilka sport går jag i?

3: Vilket nummer har jag i sporten?

4: Vilken mobiltelefon har jag?

5: Vad för data har jag?

6: Skriver jag med höger eller vänster