One Directions

1: Vad bor bandet?

2: Vad tycker Harry Styles om att göra?

3: Vart föddes Liam ?

4: Vad heter Louis i mellan namn?

5: Vilken år är Niall född?

6: Han namn stavas egenkligen .......

7: Vem är den äldsta medlem i One Direction?