Næringskjede

Næringskjede

Næringskjede

40% Complete (success)

1: Hvor mange forskjellige arter av pattedyr har vi i Norge?

2: Hva er en næringskjede?

3: Hva er en produsent?

4: Hva er en konsument?

5: Hvilke av disse er en nedbryter?

6: Hva er bakterier og sopper i denne sammenheng?

7: Hva spiser en planteeter

8: Hva er elgen?