LINN ÄR BÄST

1: ödgjköj

2: ökjj

3: ohioihnoi

4: kjl

5: pi