Kan du lösa dessa matteproblem

1: Var är 1x0x35x467x25689

2: 33+77=

3: 466633246658x0x366644566=

4: 0,1x0,1x0,1x0,1x0,1x0,1x0x0,1

5: 4577+33