ink x error

1: vem av dem är längst

2: vam av dem har blåa trådar

3: vad heter deras barn

4: hur många barn har dem

5: vad heter errors bröder

6: tror du att du kan något om ink eller error