HUR MYCKET PACHAR DU

1: HUR MYCKET PACHAR DU

2: har du japp din bääääc

3: HUR GAMMAL E Du

4: VEM ÄR BÄST I GYLLENE TIder

5: HUR lång e din dachri