Hur efterbliven är du?

Hur efterbliven är du?

Hur efterbliven är du?

40% Complete (success)

1: Hur gammal är du?

2: Brukar du ofta fråga saker?

3: Vad brukar du ofta fråga om?

4: Hur ser du ut när du bowlar?

5: Hur ser du ut när du äter och tuggar?

6: Och till sist, anser du själv att du är lite bakom flötet?