Bloffar

1: När grundades biffar/Bloffar

2: Hur många procent bråkar vi

3: Hur ofta är Hilda arg på oss

4: Hur många gånger hoppar Agnes av på över nattningar

5: Hur många gånger är vi samms om veckan