Biologi-quiz

Biologi-quiz
Biologi-quiz
40% Complete (success)

1: Vad betyder ordet biologi?

2: vad hette den svenske vetenskapsmannen som sorterade växter och djur?

3: Hur sorterade Carl von linné in växter och djur?

4: Vad är allt levande uppbyggt av?

5: Vem var den första människan som upptäckte Fossilen?

6: Vad är fossil?

7: Vad kallas växter och djur för?

8: Vilken form var det första urdjuret?

9: Vad är definitionen av liv?

10: Vad är en biologiskt mångfald?