Är du en kissstråle?

1: Kissar du mycket?

2: Tittar du ofta på ditt kiss?

3: Hur ofta kissar du?

4: Ser du ut som en kissstråle?

5: Står du upp för alla kissstrålar?

6: Vad ser du på bilden?

7: Anser ni honom som en kissstråle?