är du bender

1: hur går du

2: går du en sport

3: har du varit ihop med någon

4: är du själv på rasterna

5: kramar du gammla människor som inte hör till i din familj