apis

1: är apis söt

2: vilken färg är apis

3: hur många minisar har apis i samma färg

4: från vilken planet kommer apis

5: har choco några minnisar i samma färg

6: vad heter den svarta apan

7: hur födds apisar

8: vilka är apisars fiender

9: harvapisar svans

10: har apis långa armar och ben eller korta